Menu

Aanmelden

Vul onderstaand formulier in om u aan te melden bij onze praktijk

Aanmelden

U heeft besloten zich bij onze praktijk voor behandeling aan te melden. Tijdens het eerste gesprek willen wij graag een globaal beeld hebben van de klachten of problemen waaraan u wilt werken. De benodigde informatie voor dat beeld, kunt u geven door de bijgaande vragenlijsten in te vullen. In een aantal gevallen zal het moeilijk zijn korte antwoorden op de vragen te geven, maar wij verzoeken u dat toch zo goed mogelijk te proberen. Vanzelfsprekend zal tijdens de gesprekken uitgebreid worden ingaan op deze eerste informatie van u. Wij verzoeken u deze vragenlijsten in tevullen voor uzelf of, indien u een kind wilt aanmelden, voor het kind.

Indien wij uw gegevens niet compleet ontvangen kan de start van uw behandeling vertraging oplopen. Na ontvangst van deze formulieren wordt er zo snel mogelijk contact met u opgenomen voor het maken van een eerste afspraak. Houdt u rekening met enige wachttijd. U kunt hierover informatie krijgen via 06-55378426. Indien u meent met voorrang behandeld te moeten worden, dan kunt u de redenen daarvoor op de vragenlijst deel II vermelden. Met uw gegevens zal natuurlijk vertrouwelijk worden omgegaan.

Kosten

Psychotherapie is NIET kosteloos. Het is mogelijk dat u uw vrijwillige eigen risico (als u daarvoor hebt gekozen) geheel of gedeeltelijk zelf moet betalen. Voor behandelingen gestart in 2014, 2015 en 2016 is het mogelijk dat u het verplichte eigen risico zorgkosten geheel of gedeeltelijk zelf moet betalen.

Eigen risico

Het verplichte eigen risico algemene zorgkosten voor behandelingen gestart in 2015 bedraagt maximaal 375 euro.
Het verplichte eigen risico algemene zorgkosten voor behandelingen gestart in 2016 bedraagt maximaal 385 euro.

Indien u vragen heeft over de wachttijden of over uw nota: Bel op dinsdag of vrijdag tussen 10 - 16 uur 06-55378426

Neem contact met ons op 06 55378426 administratie@empathon.nl