Menu

Nieuws

Dit is het laatste nieuws over onze praktijk

Contracten voor 2019 zijn afgesloten met de verzekeringen van de volgende concerns:

CZ

Zilveren Kruis Achmea

DSW

Caresq

VRZ

Met VGZ zijn we nog in onderhandeling.

 

Met Menzis sluiten we dit jaar geen contract af vanwege de lage tarieven en het lage omzetplafond.

Als u bij Menzis een restitutiepolis hebt krijgt u via onze instelling 100 % vergoed.

Als u bij Menzis een naturapolis hebt krijgt u via onze instelling ongeveer 75 % vergoed. Ik dat geval raden we u aan per sessie 25 euro te reserveren.

U kunt bij Menzis vragen waar u wél terecht kunt voor gecontracteerde zorg, omdat Menzis wettelijk verplicht is voldoende zorg in te kopen.

 

09-09-2016 Wachttijd

Momenteel zijn er bij onze vestigingen wachttijden.

Zie hiervoor de startpagina.

 

05-10-2015 Vacatures bij EMPATHON.

 

Momenteel geen vacatures.       .    
01-07-2015 Nieuwe locatie in Rotterdam

Deze maand is onze nieuwe lokatie in Rotterdam aan de Voorhaven 29 in Delfshaven ingericht en in gebruik genomen.

28-06-2015 Vergoedingen

Psychologische begeleiding  en Psychotherapie.

In onze praktijk bieden wij u psychologische begeleiding en psychotherapie via de zogenaamde DBC regeling, verzorgt door een gekwalificeerde behandelaar in samenwerking met en ondersteund door een multi-disciplinair team.

Na een correcte verwijzing door uw huisarts of bedrijfsarts kunt u in aanmerking komen voor vergoeding van een volledige behandeling Basis GGZ of Specialistische GGZ.

Het aantal sessies dat u krijgt verschilt per behandeling. In de meeste gevallen gaat het in de Basis GGZ om ongeveer 6 - 10 sessies en in de Specialistische GGZ om gemiddeld 25 sessies per behandeling van een klacht of een probleem.

Wij declareren de sessies bij uw verzekering  en ook de door ons geïnvesteerde indirecte tijd.

Houdt u er rekening mee dat daardoor de nota die wij bij uw verzekering indienen niet te vergelijken is met de nota die u bijvoorbeeld krijgt van de vrijgevestigde psycholoog.

U betaalt zelf uw eigen risico en / of het verplichte jaarlijkse eigen risico van overheidswege, indien u dat nog niet voldaan hebt.

28-06-2015 Waarom krijgt u geen verklaring van uw behandelaar?

Waarom krijgt u geen verklaring van uw behandelaar?

Als u uw behandelend psycholoog/psychotherapeut vraagt een verklaring op te stellen over uw psychisch functioneren of uw levensomstandigheden is de kans groot dat u te horen krijgt dat uw behandelaar dat niet wil doen. Het gaat dan om een verklaring waarmee een materieel of een juridisch belang is gediend. Met de weigering deze verklaring af te geven, handelt uw behandelaar op grond van het advies of de richtlijnen van zijn beroepsvereniging: de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP), het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) of de Vereniging Van Vrijgevestigde Psychotherapeuten (NVVP). De beroepsverenigingen zijn van mening dat een psychologische behandeling niet strookt met het geven van een verklaring waarin het psychisch functioneren van de cliënt wordt beoordeeld voor materiële of juridische doeleinden.     Achtergronden hiervan:     - Uw behandelaar houdt zich bezig met het verbeteren van uw gezondheid en uw psychisch welbevinden. Hij behartigt geen andere directe belangen dan deze.     - Bij psychologische en psychotherapeutische staat de vertrouwelijke werkrelatie tussen behandelaar en cliënt centraal. Het is daarbij cruciaal dat de behandelaar zich kan concentreren op uw behandeling en een goede vertrouwensrelatie met u kan opbouwen en behouden. Een verklaring aan derden, vanuit een materieel of juridisch belang kan dit vertrouwen verstoren.     - Het gaat bij een psychologische behandeling om uw waarheid en niet om het vinden van de feitelijke waarheid. Om die reden kan uw behandelaar geen rol spelen in het geven van een feitelijke beoordeling.     - Op basis van de beroepscode voor psychotherapeuten (NVVP) mag uw behandelaar – op uw verzoek of met uw toestemming – uitsluitend schriftelijke informatie geven over uw behandeling, als daarin geen conclusies of waardeoordelen zijn opgenomen.         Wat kunt u wel doen?     U kunt vragen aan de instantie die om een verklaring vraagt of u zelf een door u zelf opgestelde verklaring over uw psychische gesteldheid mag afgeven.  Eventueel in de vorm van een ingevulde vragenlijst. Dit kan echter onbedoeld in uw nadeel uitwerken.  Een jurist kan u hierin adviseren. U kunt zich ook voor een beoordeling wenden tot een andere psycholoog of psychotherapeut dan uw behandelaar. Instanties die verzoeken om een beoordeling van uw psychische of sociale situatie kunnen ook zelf (onafhankelijke) deskundigen inschakelen.  
Neem contact met ons op 06 55378426 administratie@empathon.nl