Menu

Raad van Toezicht en Cliëntenraad

Informatie en vacatures.

Raad van Toezicht

Waarom een Raad van Toezicht?

De Raad van Toezicht is een toezichtsorgaan en oefent onafhankelijk van het bestuur toezicht uit. Daarnaast geeft de Raad gevraagd en ongevraagd advies en zorgt het dat het Bestuur zich aan de wet houdt.

 

Wat doet de Raad?

De wettelijke bevoegdheden van de Raad hebben onder meer betrekking op het instemmen met of het goedkeuren van;

 

  1. Begroting
  2. Jaarverslag instellingen
  3. Jaarrekening
  4. Significante bestuursbesluiten en veranderingen

 

De Raad van Toezicht van Empathon B.V. bestaat uit:

Mariëlle Penning

Peter Jonkers

vacature

 

Cliëntenraad

Waarom een cliëntenraad?

De cliëntenraad van Empathon B.V. is één centrale raad, met verschillende taakgroepen. We zijn de spreekbuis voor de cliënten. We staan voor het behartigen van de algemene belangen van de cliënten van Empathon B.V. 

 

Wat doet de cliëntenraad?

Ons doel is om te zorgen voor optimale behandeling en zorg voor elke cliënt, waarbij wordt uitgegaan van de eigen kracht en wordt toegewerkt naar maximale zeggenschap en zelf-regie. Om ons werk goed te kunnen doen zijn wij afhankelijk van informatie van de cliënten van Empathon B.V. en van de Raad van Bestuur. Met deze informatie adviseren wij gevraagd en ongevraagd  vanuit het herstelprincipe en vanuit cliëntenperspectief, dus gebaseerd op onze ervaringen.

De cliëntenraad van Empathon B.V. bestaat uit:

Sarah de Werker

 

Linda Stoute

 
Neem contact met ons op 06 55378426 administratie@empathon.nl