Zjala Harki

Psycholoog

Zjala Harki

Even voorstellen..

Van jongs af aan ben ik al geïnteresseerd in de werking van de menselijke psyche en het brein. Hoe worden keuzes gemaakt? Wat maakt iemand kwetsbaar of veerkrachtig bij bepaalde gebeurtenissen? Wat is de invloed van de omgeving op de ontwikkeling van kind tot volwassene? Om antwoord te vinden op deze vragen ben ik de wetenschap ingegaan. Ik ben afgestudeerd als neurowetenschapper, met specialisatie in de psychopathologie en neurofarmacologie. Tijdens en na deze opleiding heb ik veel onderzoekservaring opgedaan in de psychiatrie. Deze ervaring heeft mij doen inzien dat mijn passie ligt bij het werken met mensen. In 2022 ben ik daarom begonnen met de master klinische psychologie. Met mijn gecombineerde kennis en vaardigheden als neurowetenschapper en psycholoog streef ik om op een creatieve, vernieuwende en zorgvuldige manier bij te dragen aan de geestelijke gezondheidszorg. Ik heb o.a. kennis en ervaring in stemmingsproblematiek, angst- en paniekklachten en relatieproblemen. Daarnaast kan ik ook psychodiagnostiek uitvoeren voor syndroom-stoornissen, ADHD, intelligentie en op het gebied van persoonlijkheid. De behandeltechnieken zijn afkomstig uit de cognitieve gedragstherapie (CGT), emotion-focused couples therapy en cliëntgerichte psychotherapie. Bij de behandeling staan empathie, steun en compassie altijd centraal. Het doel is om beter inzicht te verkrijgen in denk- en gedragspatronen zodat we samen, aansluitend op uw behoeften, daar aan kunnen werken.

Woensdag

zjala@empathon.nl

Papendrecht