Behandelingen

Centrum voor Psychotherapie

Ons behandelaanbod

Bij Empathon begrijpen we dat het leven soms uitdagend kan zijn en dat mensen geconfronteerd worden met verschillende emotionele en psychologische struikelblokken. Onze toegewijde professionals staan klaar om u te helpen uw psychische klachten te verminderen of er zo goed mogelijk mee leren om te gaan. Onze behandelmethoden zijn (zoveel mogelijk) Evidence Based. Dit houdt in dat de behandelingen wetenschappelijk zijn onderzocht en effectief zijn bevonden.

 

Bij Empathon streven we ernaar dat u zoveel mogelijk één vaste behandelaar heeft. Soms wordt er een consult ingepland bij een andere behandelaar, bijvoorbeeld bij de regiebehandelaar. Dit is een behandelaar die op de achtergrond betrokken is bij uw behandeling en medeverantwoordelijk is. Ook is het mogelijk dat er één of meerdere consulten worden ingepland bij een andere behandelaar om van zijn of haar expertise gebruik te maken.

 

De behandelmethoden waar wij onder andere gebruik van maken zijn: 

Cognitieve gedragstherapie wordt ingezet bij een breed scala aan klachten. Je kunt bijvoorbeeld denken aan angst- en stemmingsklachten.

 

Wanneer je psychische klachten hebt houden die vaak verband met negatieve gedachten of problematisch gedrag in bepaalde situaties. Je zou kunnen denken dat het door de situatie komt dat je psychische klachten ervaart, maar dat is vaak niet het geval. Het is niet de feitelijke situatie waar mensen last van ervaren. Het is de betekenis die mensen aan de situatie geven, de gevoelens die het oproept en de manier waarop mensen op de situatie reageren. Vaak zijn er één of meer patronen te ontdekken aan de betekenisgeving of manier van reageren. Bij cognitieve gedragstherapie leer je kritisch te kijken naar de betekenis die je “automatisch” geeft en de manier van “automatisch” reageren. Vervolgens ga je aan de slag met het uitdagen van je automatische gedachten. Klopt de betekenis die je geeft aan de situatie wel? Welke aanwijzingen heb je ervoor? Heb je ook aanwijzingen voor een andere betekenisgeving? Uiteindelijk is het doel dat je een betekenis geeft, aan de voorheen problematische situatie, die voor jou meer helpend of functioneel is en dat je op een meer helpende of functionele manier kan reageren op de situatie. Door keer op keer een meer helpende of functionele betekenis te geven aan situaties en functioneler te reageren verander je daarmee je gedachtepatroon en reactiepatroon. Door het veranderen van je gedachtepatroon en reactiepatroon verminderen psychische problemen of ben je beter in staat er mee om te gaan.

 

Het veranderen van je manier van denken en reageren vereist veel inzet. Je therapeut zal je opdrachten voor buiten de therapie meegeven. Hierbij kun je denken aan het bijhouden hoe vaak bepaald gedrag voorkomt op een dag of het bijhouden welke gebeurtenissen jou van slag maken en waarom. Tijdens de sessies ga je met de opdrachten verder aan de slag.

(ACT) is een vorm van gedragstherapie In ACT wordt cliënten geleerd zich te richten op zaken die ze op directe wijze kunnen beïnvloeden, zoals hun eigen gedrag, in plaats van controle proberen te krijgen over ervaringen die niet direct te beïnvloeden zijn, zoals emoties en gedachten (dit wordt experiëntiële vermijding genoemd). Dit impliceert een acceptatiegerichte houding ten opzichte van deze emoties en gedachten. Kern van ACT is de overtuiging dat het vechten tegen onvermijdelijke zaken uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol leven.

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. EMDR is aanvankelijk ontwikkeld voor mensen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Er wordt veel onderzoek gedaan naar de effectiviteit en toepassingen van EMDR. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat EMDR ook ingezet kan worden als (deel) behandeling bij en andere psychische problemen.

 

Bij EMDR vraagt de therapeut de cliënt te denken aan bepaalde aspecten van de (traumatische) herinnering en tegelijkertijd krijgt de cliënt een andere taak om zich op te concentreren. Vaak betreft het volgen van de vingers van de therapeut of een EMDR-lamp. Als gevolg hiervan neemt de emotionele lading van de (traumatische) herinnering af. Hierdoor nemen ook de psychische klachten af.

 

EMDR kan snel zorgen voor vermindering van klachten. Zeker als mensen psychische klachten hebben gekregen na een eenmalige traumatische gebeurtenis, zoals bijvoorbeeld een auto-ongeluk. Is er een periode aan traumatische gebeurtenissen in iemands leven, bijvoorbeeld pesten op school of mishandeling in de kindertijd, dan zal de behandeling meer tijd in beslag nemen. Regelmatig is er dan nog een vervolgbehandeling nodig.

Voel je je gekwetst als een vriend afbelt, heb je het gevoel chronisch te kort te schieten, voel je je ongewenst of in de steek gelaten? Stel je extreem hoge eisen aan jezelf, vermijd je situaties waarin je afgewezen zou kunnen worden of krimp je in elkaar bij kritiek? Als je emotionele reactie niet in verhouding staat tot de ernst van de gebeurtenis, houdt dit vaak verband met gevoeligheden uit je jeugd.

 

Schematherapie is ontwikkeld voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek of langdurende bestaande andere psychische klachten, zoals bijvoorbeeld terugkerende depressies.

 

Bij Schematherapie gaan we aan de slag met patronen in je leven waar je keer op keer tegenaan loopt. Vaak hebben deze disfunctionele patronen een oorsprong in zijn kindertijd. Als kind hebben we een aantal basisbehoeften. Wordt op de één of andere manier niet aan deze emotionele basisbehoeften van een kind voldaan, dan ontstaat er een disfunctioneel schema om zo toch te kunnen “overleven”. Op dat moment in iemands leven is zo’n disfunctioneel schema of patroon helpend, maar later in het leven niet meer.

 

Bij schematherapie onderzoek je waarom je deze patronen hebt ontwikkeld, leer je je bewust te worden van je disfunctionele patronen en ga je vervolgens aan de slag deze patronen te doorbreken. Hierdoor nemen psychische klachten af. Om deze patronen te doorbreken worden gebruikt gemaakt van cognitieve technieken, ervaringsgerichte technieken en gedragsmatige technieken.

 

Net als bij cognitieve gedragstherapie krijg je ook bij schematherapie opdrachten mee om buiten de therapie mee aan de slag te gaan. Tijdens de sessies bespreek je de gemaakte opdrachten.

Empathon Behandelingen