Belangrijke mededeling

Centrum voor Psychotherapie

U bent verzekerd bij VGZ of Menzis en de bijbehorende subcontractors (¹):

Als u bent verzekerd met een naturapolis of vergelijkbare polis bij VGZ of Menzis of bij één van de andere kleine subcontractors, dan worden onze declaraties van de behandelingen via Infomedics ingediend bij ú conform de maximale NZA-tarieven (Nederlandse Zorgautoriteit) deze kunt u vinden op de website van NZA www.nza.nl. U kunt de declaraties vervolgens doorsturen naar uw zorgverzekeraar of de subcontractor, die vervolgens indicatief 55% tot 75% van het declaratiebedrag, afhankelijk van uw polis,  aan u zal vergoeden. Het is daarom belangrijk, dat u er rekening mee houdt dat u in dat geval uiteindelijk een flink bedrag moet bijbetalen per sessie. Zo nodig kunt u in het voorkomende geval bij Infomedics een betalingsregeling aanvragen.

Informeer bij uw verzekeraar wat de tarieven zijn, wat u vergoed krijgt en wat u alsnog zelf moet bij betalen (het verschil tussen bedrag factuur van Infomedics en hetgeen uw verzekeraar uw vergoed).

 

Sluiten verzekerden van Menzis en VGZ  echter een Restitutie polis af, dan bent u vrij in uw keuze van de erkende zorgverlener en dan wordt uw declaratie van behandelingen voor 100% vergoed bij Menzis en 90% vergoed bij VGZ. Informeer zelf bij uw verzekeraar of dit nog steeds juist is voor de behandelingen in uw zorgjaar! De extra kosten voor een restitutiepolis bedragen ongeveer 10 euro per maand. Hebt u uw zorgverzekering einde van het jaar opgezegd, dan kunt u hoogstwaarschijnlijk nog tot 1 februari van het nieuwe jaar een andere zorgverzekering nemen.

U bent NIET verzekerd bij VGZ of Menzis en bijbehorende subcontractors (¹), maar wel bij CZ, ASR en Zilveren Kruis/ Achmea

Dan wordt uw behandeling meestal volledig vergoed vanuit uw basisverzekering.

(Informeer bij uw verzekeraar m.b.t. uw polis).

 

Onze declaraties worden wekelijks ingediend bij uw zorgverzekeraar en door uw zorgverzekeraar aan ons vergoed. Houdt u in dit geval alleen rekening met de verplichte eigen risico(²) en de mogelijkheid van zorgplafonds toebedeeld door de zorgverzekeraars, waardoor wij indien het omzetplafond in zicht is gedurende uw zorgjaar, wij dan geen nieuwe cliënten meer kunnen aannemen in het lopende jaar, en wordt u geplaatst indien gewenst op de wachtlijst voor het aankomende jaar.

 

Wij informeren u hierbij tijdig indien een cliëntenstop ingevoerd wordt.

 

Hoe informeren wij U?

Op de homepagina van onze website zal er een melding geplaatst worden met een cliëntenstop van de desbetreffende verzekeraar, en tevens ontvangt u van ons een mail indien een cliëntenstop al ingevoerd is, waarin wij u hierover informeren.

 

Als U te maken krijgt met een zorgplafond en/of cliëntenstop en op de wachtlijst komt of staat, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Zorgverzekeraars hebben een wettelijke plicht om de wachtlijsten te beperken en zoeken actief mee naar een oplossing zodat U zo snel mogelijk geholpen kunt worden bij een andere zorgaanbieder.

 

Van onderstaande verzekeraars en alle subcontractors hiervan (¹) hebben wij een omzetplafond (³) toebedeeld gekregen: 

CZ, ASR en Zilveren Kruis/ Achmea.

Mocht u zich inmiddels op de wachtlijst hebben geplaatst en bent u bij een van bovengenoemde verzekerd, dan moeten wij mededelen dat door de omzetplafonds overeengekomen met de verzekeraars CZ en Zilveren Kruis/ Achmea kan het bij deze verzekeraars en hun labels leiden tot langere wachttijden als genoemd op onze website.

 

We werken actief aan oplossingen om deze vertragingen te minimaliseren en waarderen uw geduld en begrip hiervoor.

 

Indien u al bij Empathon in behandeling bent en verzekerd bij CZ, ASR of Zilverenkruis/Achmea en het omzetplafond is in zicht, worden de sessies hier zo mogelijk op afgestemd (duur en frequentie) uiteraard indien uw zorg dit toelaat. Uw behandelaar gaat dan met u hierover in gesprek.

(¹) Zie onderstaande link voor alle zorgverzekeraars:

https://www.zorgwijzer.nl/faq/welke-zorgverzekeraars-zijn-er

 

(²) Eigen Risico: Tot en met 31 december 2021 betaalde u één keer het eigen risico per behandeltraject (product of dbc) van maximaal 365 dagen, ongeacht de startdatum van het behandeltraject.

Dit is veranderd. Vanaf 1 januari 2022 wordt voor ggz het eigen risico per kalenderjaar aangesproken. Dit is een politieke keuze. Bij andere vormen van zorg gebeurt dat al langere tijd. Op het moment dat een behandeltraject over de grens van het kalenderjaar heen gaat, betaalt u voor beide jaren het eigen risico.

 

) Een omzetplafond, ook bekend als zorgplafond, is het maximumbedrag dat een zorgaanbieder mag declareren bij een zorgverzekeraar. Omzetplafonds bestaan om de stijging van de zorgkosten te beteugelen.

 

Bij vragen: bel 06-55378426 of mail naar algemeen@empathon.nl.