Cliëntenraad

Waarom een cliëntenraad?

De cliëntenraad van Empathon B.V. is één centrale raad, met verschillende taakgroepen. We zijn de spreekbuis voor de cliënten. We staan voor het behartigen van de algemene belangen van de cliënten van Empathon B.V. 

 

Wat doet de cliëntenraad?

Ons doel is om te zorgen voor optimale behandeling en zorg voor elke cliënt, waarbij wordt uitgegaan van de eigen kracht en wordt toegewerkt naar maximale zeggenschap en zelf-regie. Om ons werk goed te kunnen doen zijn wij afhankelijk van informatie van de cliënten van Empathon B.V. en van de Raad van Bestuur. Met deze informatie adviseren wij gevraagd en ongevraagd  vanuit het herstelprincipe en vanuit cliëntenperspectief, dus gebaseerd op onze ervaringen.

 

We streven ernaar om minimaal 3 personen in de cliëntenraad te hebben.

De cliëntenraad bestaat op dit moment uit

Sara de Werker

Linda Stoute

Klik hier om te kijken of er op dit moment vacatures zijn voor de Cliëntenraad.