Diagnostiek

Centrum voor Psychotherapie

Psychologisch Onderzoek bij school-, werk-, en gedragsproblemen:

 

Bij Empathon vormt een psychodiagnostisch onderzoek een integraal onderdeel van een lopende behandeling. Ons beleid is gericht op het starten van een klachtgerichte behandeling. Indien nodig kan een onderzoek om verschillende redenen tijdens verschillende fasen van de behandeling plaatsvinden:

 

  1. Aanvang van de behandeling: Dit dient om aspecten zoals klachten, persoonlijkheid, interpersoonlijk gedrag, omgang met problemen, en positieve en ondersteunende factoren te inventariseren. Het doel van dit onderzoek is voornamelijk om de behandeling beter op U af te stemmen.
  2. Bij specifieke vraagstellingen: Dit kan bijvoorbeeld gericht zijn op onderzoek naar autisme, ADHD, intelligentie en persoonlijkheid. We voeren dit uit wanneer er een specifieke vraagstelling is.
  3. Tijdens de behandeling: Dit gebeurt om de behandeling aan te passen aan jouw mogelijkheden en om extra inzichten te verkrijgen die de behandeling kunnen verrijken.
  4. Aan het einde van de behandeling: Dit dient om het effect van de behandeling te beoordelen en te evalueren. Hiermee verkrijgen we inzicht in de resultaten.

 

Er volgt na het psychodiagnostisch onderzoek een bespreking van de conceptrapportage met daarin de resultaten van het onderzoek en een advies. Daarna ontvangt u binnen enkele weken het definitieve rapport met daarin verwerkt uw reactie op het concept. 

 

U kunt zich ook bij ons aanmelden voor psychologisch onderzoek: zie ons aanmeldformulier met een verwijsbrief van uw verwijzer(¹) met een vermoeden van een DSM-V diagnose.

 

Dit psychologisch onderzoek moet wel een onderdeel van een behandeling zijn.

 

Onderzoeksgebieden:

A. Verstandelijke capaciteiten (IQ).

B. Diverse problematiek: o.a. ASS (autismespectrumstoornissen), ADHD en ADD, dyslectie, andere specifieke leerproblemen, gedragsproblematiek.

C. Persoonlijkheids-, karakteronderzoek.

 

Indien u dat wenst kunt u een onderzoek ook zelf bekostigen:

Hierbij wordt uw onderzoeksgebied getest en is een behandeling en een verwijsbrief niet noodzakelijk.

 

Informeer naar de prijzen (deze zijn per behandelaar verschillend (afhankelijk van beroep van de behandelaar en tijdsduur conform het Zorgprestatiemodel (ZPM ²) en de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit) tarieven voor diagnostiek.

 

De prijzen zijn ook afhankelijk van welke en hoeveel onderzoeksgebieden getest worden zie hieronder een indicatie en samenstelling van de onderzoeken.

 

1 onderzoeksgebied

A: Ongeveer € 1200

B of C: Ongeveer € 700

 

2 onderzoeksgebieden

A en B of A en C: ongeveer € 1600

B en C: Ongeveer € 1200

 

3 onderzoeksgebieden

A en B en C: Ongeveer € 2200

 

(¹)Wie mag (in ieder geval) verwijzen:

Medisch specialist (inbegrepen zijn: psychiater, specialist ziekenhuis, specialist ouderengeneeskunde, arts verstandelijk gehandicapten). Regiebehandelaar van de cliënt (bij doorverwijzing). De bedrijfsarts wordt door alle zorgverzekeraars in hun polisvoorwaarden als een geldige verwijzer beschouwd).

 

(²)Zorgprestatiemodel

Het zorgprestatiemodel is vanaf 2022 de nieuwe bekostiging voor geestelijke gezondheidszorg (ggz) en forensische zorg (fz) in Nederland. Dit model vervangt de prestaties voor basis-ggz, Diagnose Behandeling (B)C’s en Zorgzwaartepakketten (ZZP’s). Het doel van het zorgprestatiemodel is om een eenvoudige en duidelijke bekostiging te bieden, met eerlijke vergoedingen voor gepaste zorg.