Klachtenregeling

Centrum voor Psychotherapie

Klachtenregeling

Wat doet u in het geval dat u een klacht hebt?

 

Natuurlijk hopen we dat u tevreden bent over onze behandelaren, de directie en de zorg die u geboden krijgt.  We nodigen u van harte uit om uw eventuele onvrede, of zaken die niet goed lopen volgens u, te bespreken met de behandelaren of met een van onze directieleden. Heeft u het gevoel toch niet begrepen of gehoord te worden, dan kunt u zich richten tot onze klachtencommissie: het Klachtenportaal Zorg.

 

U kunt uw klacht per e-mail of per post verzenden aan:

 

Klachtenportaal Zorg

Adres: Westerstraat 117, 1601 AD, Enkhuizen

Email: info@klachtenportaalzorg.nl

 

Het Klachtenportaal Zorg is een externe klachtencommissie die uw klacht zal behandelen. Zij zal u verzoeken toestemming te geven voor het opvragen van de medische gegevens bij uw behandelaar. Wanneer zij over voldoende informatie beschikt gaat de klachtencommissie zich beraden over de gegrondheid van uw klacht. U en de betrokken organisatie (Empathon BV in ons geval) ontvangen binnen een vastgestelde termijn het oordeel van de klachtencommissie, al dan niet vergezeld met een advies aan de zorgorganisatie. Het Klachtenportaal Zorg informeert de klager en de beklaagde over de maatregelen. Tenslotte zal de externe klachtencommissie ook nagaan of de klacht naar tevredenheid is opgelost.