Naasten

Centrum voor Psychotherapie

Naasten regeling

 

Wij delen de overtuiging dat het betrekken van belangrijke personen uit de nabije omgeving, zoals ouders, verzorgers en partners, van onschatbare waarde is voor het behandelproces. Empathon streeft ernaar de manier waarop familie en naasten betrokken zijn, af te stemmen op de wensen van de cliënt, en wij delen dit maatwerkprincipe in onze benadering.

 

Bij Empathon nodigen wij naasten uit om aan het begin en tijdens evaluatiemomenten deel te nemen aan het therapieproces. Hierbij erkennen wij niet alleen de rol van familie en naasten als een bron van steun voor de cliënt, maar begrijpen we ook dat de behandeling een waardevolle ondersteuning kan bieden aan deze naasten en familie, vooral wanneer zij samen door uitdagende tijden gaan.

Empathon Naasten

Wat kun je doen als naasten?

Betrokkenheid tonen: Laat interesse zien in het welzijn van de cliënt. Vraag hoe het gaat, luister zonder oordeel en wees open voor gesprekken over de therapie.

 

Open communicatie: Communiceer duidelijk met de cliënt over hun behoeften en gevoelens. Empathon moedigt openheid aan, en jouw begrip van de situatie kan waardevol zijn.

 

Ondersteuning bieden: Wees een bron van emotionele steun. Erken de uitdagingen waarmee de cliënt wordt geconfronteerd en bied een luisterend oor.

 

Deelnemen aan sessies (indien gewenst): Als de cliënt ermee instemt, kun je deelnemen aan bepaalde therapie- of evaluatiesessies. Dit kan bijdragen aan een dieper begrip van de situatie en de ondersteuningsbehoefte.

 

Zelfzorg: Het is belangrijk om goed voor jezelf te zorgen. Het ondersteunen van iemand door moeilijke tijden kan uitdagend zijn, dus zorg ervoor dat je je eigen welzijn in de gaten houdt.

 

Voor het delen van gevoelige informatie betreffende de behandeling van een cliënt is toestemming van de cliënt vereist, in overeenstemming met de privacywetgeving. Mocht er behoefte zijn aan betrokkenheid, dan wordt vriendelijk verzocht contact op te nemen met het secretariaat. Indien mogelijk kan ook direct contact worden opgenomen met de behandelaar van de cliënt. Deze procedures waarborgen de privacy van de cliënt en zorgen ervoor dat informatie op een verantwoorde en geautoriseerde manier wordt gedeeld.