Tarieven

Centrum voor Psychotherapie

Indien u verzekerd bent bij een gecontracteerde zorgverzekeraar wordt uw behandeling vergoed uit uw basisverzekering.

 

Mocht u hier twijfels over hebben Informeer dan bij uw verzekeraar of uw behandeling ook daadwerkelijk voor 100% vergoeding in aanmerking komt, wij hebben geen inzicht op uw polis voorwaarden.

 

Wij declareren rechtstreeks naar uw verzekeraar u ontvangt hiervan dus geen factuur.  De overheid heeft de tarieven bepaald en berekend volgens het Zorgprestatiemodel ( ZPM) deze tarieven worden bepaald aan de hand van 3 factoren:

  • Beroep behandelaar
  • Duur van sessie ( aantal minuten)
  • Type consult ( Diagnostiek of behandeling).

 

Indien u verzekerd bent bij een niet gecontracteerde zorgverzekeraar dan worden uw behandelingen niet volledig vergoed (is polis afhankelijk).

 

Met alle zorgverzekeraars hebben wij wederom voor dit jaar  een overeenkomst afgesloten behalve met zorgverzekeraar VGZ en Menzis en alle subcontractors (zie onze home page voor meer info).

 

U dient wel rekening te houden dat u zelf minimaal de eerste € 385,00 aan zorgkosten uit de basisverzekering die dus onder het eigen risico (¹) vallen dient te betalen, u ontvangt hiervan een factuur van uw verzekeraar.

 

1*Eigen risico is wettelijk bepaald minimaal € 385,00 euro, indien u deze verhoogd heeft zal het bedrag van uw eigen risico wat u dus zelf moet betalen ook hoger zijn. De gemaakte zorg-/behandelkosten worden door uw zorgverzekeraar verrekend met het openstaande saldo van uw eigen risico van het jaar waarin de behandeling is gestart. Wanneer de behandeling in het daarop volgende jaar wordt voortgezet, wordt opnieuw het eigen risico in rekening gebracht. 

 

No show facturen ontvangt u via infomedics (voorheen Fa-Med) deze factuur kunt u niet bij uw verzekeraar indienen en dient u zelf te betalen( zie onze algemene voorwaarden voor ons no-show beleid)