Raad van Toezicht

Centrum voor Psychotherapie

Raad van Toezicht

Waarom een Raad van Toezicht?

De Raad van Toezicht is een toezichtsorgaan en oefent onafhankelijk van het bestuur toezicht uit. Daarnaast geeft de Raad gevraagd en ongevraagd advies en zorgt het dat het Bestuur zich aan de wet houdt.

 

Wat doet de Raad?

De wettelijke bevoegdheden van de Raad hebben onder meer betrekking op het instemmen met of het goedkeuren van;

 

  1. Begroting
  2. Jaarverslag instellingen
  3. Jaarrekening
  4. Significante bestuursbesluiten en veranderingen

 

 

De Raad van Toezicht van Empathon B.V. bestaat uit de volgende personen:

Hans Akershoek

Mariëlle Penning

Adri Tilburg