Uitsluitingscriteria

Centrum voor Psychotherapie

Uitsluitingscriteria voor Empathon

Bij Empathon hanteren we zorgvuldig gedefinieerde uitsluitingscriteria om ervoor te zorgen dat we de best mogelijke zorg kunnen bieden aan onze cliënten en de veiligheid van zowel onze cliënten als ons personeel kunnen waarborgen. Deze uitsluitingscriteria zijn ook duidelijk geformuleerd op onze website en omvatten de volgende categorieën van cliënten:

 

Jeugdzorg: Onze organisatie is gespecialiseerd in het behandelen van volwassenen en is niet ingericht voor het verlenen van individuele zorg aan minderjarigen. Cliënten jonger dan 18 jaar worden niet in overweging genomen voor behandeling bij Empathon. Jeugdigen worden echter wel behandeld middels systeemtherapie.

 

Psychiatrie: Empathon is geen psychiatrische instelling en kan geen intensieve psychiatrische behandeling bieden, inclusief de mogelijkheid tot het voorschrijven van bepaalde medicatie. Cliënten die primair psychiatrische behandeling nodig hebben, evenals toegang tot psychiatrische medicatie, inclusief opname in een psychiatrisch ziekenhuis, vallen buiten ons zorgaanbod.

 

Ernstige Agressieproblematiek: Cliënten die lijden aan ernstige agressieproblematiek. Agressie verstoort de werkrelatie en daarmee de behandeling. Ook hechten wij belang aan de veiligheid binnen de praktijk, gezien onze kleinschaligheid.

 

Zeer gecompliceerde problematieken op het gebied van Trauma, Persoonlijkheidsstoornissen en Depressie met vereisten voor crisisopvang of continu toezicht en begeleiding: Voor cliënten met ernstige en complexe problematiek, waarbij onmiddellijke crisisopvang of voortdurend toezicht en begeleiding vereist zijn, is Empathon mogelijk niet de meest geschikte zorgverlener. Wij adviseren deze cliënten om te overwegen gebruik te maken van gespecialiseerde zorginstellingen die specifiek zijn uitgerust om te voorzien in deze intensieve zorgbehoeften.

 

Gedwongen behandeling: Cliënten die gedwongen worden door de reclassering of de rechter om een behandeling te ondergaan. De praktijk behandelt alleen cliënten die vrijwillig voor deze keuze gaan. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de forensische GGZ.

 

Cliënten bekend binnen een forensisch Kader: Onze ervaring leert ons dat deze behandeling specifieke kennis vereist die wij niet bezitten. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de forensische GGZ.

 

Cliënten waarbij Eetstoornissen en/of Verslavingsproblematiek een grote rol spelen en overige GGZ-klachten minder belangrijk zijn: Bij middelenmisbruik en/of een eetstoornis naast overige GGZ-problematiek is behandeling bij ons mogelijk. Een psycholoog kan u helpen bij het begrijpen en aanpakken van de onderliggende psychische problemen die ten grondslag liggen aan eetstoornissen en/of verslaving. Bij een eetstoornis en/of middelenafhankelijkheid die primair staat (hoofddiagnose) kunt u zich aanmelden bij de verslavingszorg of gespecialiseerde centra voor eetstoornissen.

 

Mocht u twijfels hebben over doorverwijzingen of over de vraag of Empathon de juiste plek voor u is, neem dan telefonisch of bij voorkeur via e-mail contact met ons op.

 

Empathon streeft ernaar om niet-passende verwijzingen te voorkomen. We werken nauw samen met andere zorgaanbieders, verwijzers en het sociaal domein en nemen deel aan overlegtafels om ervoor te zorgen dat de verwijzingen die we ontvangen goed aansluiten bij de zorg die Empathon verleent, conform het principe van “weg van de wachtlijst / de juiste zorg op de juiste plek”. We communiceren proactief onze specialisaties en beperkingen om een passende zorgoverdracht te bevorderen.

 

Desalniettemin kan het gebeuren dat verwijzingen plaatsvinden die niet volledig aansluiten bij onze expertise. In dergelijke gevallen ondernemen we altijd actie. Dit kan betekenen dat we de verwijzing doorsturen naar een geschiktere zorgverlener of terugverwijzen naar de huisarts of dat we contact opnemen met de cliënt om hen hiervan op de hoogte te stellen en hen te begeleiden naar de juiste zorg.

 

Empathon verbindt zich tot transparantie en openheid in haar dienstverlening. Daarom worden deze uitsluitingscriteria expliciet vermeld op onze website, zodat cliënten, verwijzers en andere belanghebbenden altijd op de hoogte zijn van onze specialisaties en beperkingen. Onze website fungeert als een toegankelijke bron van informatie waar iedereen snel en gemakkelijk inzicht kan krijgen in ons zorgaanbod en de cliëntpopulatie die wij bedienen.

 

Contactgegevens voor Cliënten:

 

Contactgegevens voor Verwijzers: