Veel gestelde vragen

Centrum voor Psychotherapie

Wat is een psychologische behandeling in de basis en specialistische GGZ?

Een psychologische behandeling richt zich op:

  • het oplossen of hanteren van problemen
  • het vinden van antwoorden op vragen
  • het benutten van ongebruikte mogelijkheden
  • het ontwikkelen van inzichten uit het verleden en/of heden
  • het ontwikkelen van kennis en vaardigheden
  • het ontwikkelen van eigen redzaamheid (empowering)

 

De psychologische behandeling is curatief ingesteld. Met andere woorden: er is sprake van een probleem en of een klacht en het doel is om de klacht of het probleem dragelijker, leefbaarder te maken en indien mogelijk op te lossen.

 

In de behandeling kunnen uiteenlopende problemen van sociale, lichamelijke of psychische aard aan de orde komen. Uw behandelaar kan hiervoor verschillende behandelmethoden gebruiken die het best passend zijn bij uw problemen of klachten.

 

Psychologen en psychotherapeuten leren hun cliënten hoe zij zichzelf bij hun problemen kunnen helpen. Daarbij is het belangrijkste uitgangspunt dat mensen uiteindelijk in staat zijn zelf keuzen te maken, hun eigen bestemming te bepalen en te veranderen als zij daarvoor kiezen. De gesprekken zijn daarom te beschouwen als werkbijeenkomsten. De bedoeling van die bijeenkomsten is een verandering te bewerkstelligen van voor u nadelige gedragspatronen of van bepaalde ideeën, normen en waarden waaruit die patronen volgen. Samen met u zal worden gezocht naar de beste manieren om de obstakels aan te pakken die de noodzakelijke verandering in de weg staan. De werkbijeenkomsten kunnen eenvoudig, leuk en zeer hoopgevend zijn, maar ook wel eens vermoeiend, een enkele keer zelfs beangstigend.

 

Het is in ieder geval verstandig rekening te houden met een eventuele kortstondige verslechtering van uw situatie in de beginperiode van uw behandeling. Dit kan helaas voorkomen en is lastig, maar van tijdelijke aard.

 

De beginfase van de behandeling wordt gekenmerkt door het verzamelen van informatie, benodigd voor de behandeling, de vorming van vertrouwen en de ontwikkeling van het therapeutische contact. De informatie bestaat uit hetgeen u zelf aan ons doorgeeft of, na overleg met u, hetgeen door derden wordt verstrekt.

 

In de werkfase van de behandeling is er een meer actieve aanpak van de problemen en de klachten waarvoor u gekomen bent.

 

Een basis GGZ-behandeling duurt gemiddeld 6 tot 10 gesprekken.

 

Een volledige behandeling specialistische GGZ-therapie kan een half jaar tot twee jaar in beslag nemen.

Mogelijk vragen wij u om vragenlijsten in te vullen of wij kunnen bij u een psychologische test afnemen. Al uw gegevens worden door ons 15 jaar bewaard. Dit is de wettelijk termijn. Uw eigen behandelaar en de administrateur van de praktijk zijn de enigen die hebben toegang tot uw dossier. In uw dossier zijn behalve eventuele correspondentie, het behandelplan en de evaluaties ook de aantekeningen van de behandelaar opgenomen. U hebt recht van inzage in uw dossier.

 

Zie ook onze pagina Privacyverklaring

Afspraken en andere zakelijke kwesties kunt u via e-mail of telefoon aan ons doorgeven. Bent u niet in staat een gemaakte afspraak na te komen, dan dient u dit minstens 48 uur van tevoren bekend te maken. Uitsluitend via e-mail of Whatsapp 06-55378426. Doet u dit niet, dan wordt het no-show tarief van € 100,00 in rekening gebracht ongeacht de reden in verband met de gereserveerde tijd, de no-show factuur wordt niet vergoed door uw verzekeraar. Bij het maken van telefonische afspraken wordt door ons bovenstaande standaardprocedure gevolgd, zodat vergissingen zijn uitgesloten. Noteert u daarom zorgvuldig de afspraken die u (telefonisch maakt) en aarzel niet om datum, tijd en plaats van uw afspraak tijdig nog eens bij ons te controleren.

 

Maak gebruik van ons afsprakenkaartje dat u via de behandelaar kunt krijgen en laat uw behandelaar de afspraak voor u noteren. Alleen dan zijn uw rechten bij een meningsverschil gewaarborgd.

Buiten uw afspraken om is er meestal geen direct contact tussen u en uw behandelaar mogelijk. Tijdens kantooruren zijn we toegewijd aan onze cliënten in behandeling, waardoor we niet altijd direct de telefoon kunnen opnemen en vertrouwen op uw begrip.

 

U kunt u ons altijd bellen op telefoonnummer 0655378426 en indien nodig meerdere keren proberen (dinsdag tot en met donderdag van 11.00 tot 15.00 uur). We zullen dan zo snel mogelijk contact met u opnemen.

 

U kunt altijd een e-mail sturen met een terugbelverzoek we streven ernaar om uw e-mail zo snel mogelijk te beantwoorden binnen 72 uur.

Wij hebben met alle verzekeraars en hun subcontractors een contract afgesloten BEHALVE met VGZ en Menzis en de subcontractors hiervan Welke zorgverzekeraars zijn er in Nederland? (zorgwijzer.nl).

 

Zie ook onze “belangrijke mededeling” op de homepagina van onze website met betrekking tot vergoedingen etc.

Wij factureren doorgaans wekelijks rechtstreeks naar uw verzekeraar indien wij daar een contract mee hebben afgesloten.

 

De factuur zal automatisch naar de verzekeraar verstuurd worden en zullen de kosten vergoed worden vanuit uw basisverzekering. U hoeft dan niks zelf bij te dragen wel heeft iedereen wettelijk een minimum eigen risico. Het wettelijke verplicht eigen risico is dit jaar 385 euro per verzekerde. Het kan zijn dat u met uw zorgverzekering een hoger eigen risico heeft afgesproken. Pas na deze kosten zal uw zorgverzekeraar de kosten voor u betalen.

Als uw behandeling het einde van het jaar overschrijdt zal uw eigen risico weer van toepassing zijn. Zie voor meer info onze pagina “Tarieven”. 

 

Voor on-gecontracteerde verzekeraars VGZ en Menzis zie onze mededeling op de homepage “Belangrijke mededeling”.