Verwijzers

Centrum voor Psychotherapie

Verwijzers

Uitsluitend bestemd voor intercollegiaal gebruik tussen 10.00 en 17.00 uur voor verwijzers.

 

Telefoonnummer: 06-18223559

E-mail: verwijzer@empathon.nl

 

Deze e-mail is uitsluitend bestemd voor verwijzers voor gevoelige of directe informatieverstrekking over een cliënt of onze werkzaamheden.

 

Op werkdagen van 10:00 tot 17:00 bieden wij directe ondersteuning en beantwoorden we graag uw vragen. Voor dringende kwesties en crisissituaties verwijzen we u naar ons uitgebreide crisisprotocol, dat u hier kunt vinden.

 

Ontdek ook ons aanbod en uitsluitingscriteria via de volgende link: Uitsluitingscriteria. Dit geeft u inzicht in de specifieke cliëntprofielen en problematieken waarin we gespecialiseerd zijn als u een verwijzing naar ons wilt doen.

 

Bij Empathon streven we naar transparantie en een doeltreffende samenwerking. Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor intercollegiaal overleg. We kijken ernaar uit om samen te werken aan het welzijn van degenen die we ondersteunen.

 

Ook kunt u indien er geen spoed is de betreffende behandelaar van uw client rechtstreeks e-mailen zie Behandelaren voor een terugbelverzoek of om informatie op te vragen.

Verwijsbrieven

U kunt uw client verwijzen naar Empathon als voorkeur via zorgdomein. 

 

 

Indien u geen gebruik maak van Zorgdomein kunt u uw verwijsbrief ook sturen naar verwijsbrief@empathon.nl en dan graag via een beveiligde mail i.v.m. AVG.

 

Ook kunt u de verwijsbrief printen en aan uw patiënt(e) meegeven of eventueel telefonisch contact met ons opnemen hoe dit beveiligd te versturen.

 

In een verwijzing moet minimaal het volgende worden vermeld volgens de NHG-richtlijn.

– Datum verwijzing

– Naam en functie van de verwijzer

– AGB-code van de verwijzer

– Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer (indien niet door Zorgdomein  verstuurd.

– Gegevens van de patiënt(e) (NAW-gegevens en geboortedatum) Een specifieke psychische stoornis dan wel een vermoeden daarvan

– Er moet duidelijk aangegeven worden of er wordt verwezen naar Basis GGZ of Specialistische GGZ

 

Cliënten dienen zichzelf via onze website aan te melden, een verwijsbrief alleen uwerzijds is niet voldoende! Gelieve op de verwijzing e-mailadres en telefoonnummer van cliënte te vermelden zodat wij deze ook kunnen benaderen indien nodig.

 

Wij vinden het belangrijk om u als verwijzer goed te informeren over de voortgang van de behandeling. U zult na de intake en gedurende de behandeling op de hoogte worden gehouden middels brieven indien uw patiënt(e) hier toestemming voor geeft deze worden via Zorgdomein of indien u geen Zorgdomein heeft via een beveiligde mail verstuurd worden.